Toshino E-913 ปลั๊กไฟป้องกันไฟกระชาก 3 ช่อง 3 สวิตช์ 2.7 เมตร(White)

Toshino E-913 ปลั๊กไฟป้องกันไฟกระชาก 3 ช่อง 3 สวิตช์ 2.7 เมตร(White)

ข้อมูลสินค้า

ราคา : 269 บาท
หมวดสินค้า : Surge Protector
ยี่ห้อสินค้า : Toshino
รหัสสินค้า : TO141ELAA4I54WANTH-9682696
ร้านค้า : LAZADA.CO.TH
* ราคา ณ.วันที่ 2018-02-19 01:23:15

Product details of Toshino E-913 ปลั๊กไฟป้องกันไฟกระชาก 3 ช่อง 3 สวิตช์ 2.7 เมตร (White)

คุณสมบัติ
- รางปลั๊กไฟ โตชิโน ช่วยต่อความยาวสายไฟ หรือพ่วงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ความปลอดภัยใช้งานทนทาน
- ใช้ต่อความยาวสายไฟ หรือต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
- รองรับ Universal Plug ใช้ได้กับปลั๊กไฟจากทั่วโลก
- สายไฟ VCT มาตรฐาน
- วัสดุทำจากพลาสติก PC-ABS ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ลามไฟ
- มีสวิตช์ไฟควบคุมการเปิด/ปิด แยกแต่ละจุด (Individual Switch) ช่วยให้ประหยัดไฟและปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น
- มีสัญญาณไฟ LED แสดงการใช้งานสวิทช์ ปิด-เปิด
- มีขากราวด์ สามารถถอดออกได้ (Removable Ground Pin)
- มีระบบป้องกันไฟกระชาก (Surge protection)
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ เมื่อใช้ไฟเกินกว่าค่าโหลดสูงสุด (Overload Protection

ข้อมูลจำเพาะของ Toshino E-913 ปลั๊กไฟป้องกันไฟกระชาก 3 ช่อง 3 สวิตช์ 2.7 เมตร (White)

รายการสินค้าในกล่อง
  • TOSHINO PLUG
คุณสมบัติทั่วไป
SKUTO141ELAA4I54WANTH-9682696
โมเดลE-913
Size (cm)14.9 x 31.8 x 4
Weight (kg)1
Warranty periodตลอดอายุการใช้งาน
Warranty typeมีการรับประกัน

Toshino รางปลั๊กไฟกันไฟกระชาก 3 ช่อง 3 สวิตช์ 2.7 เมตร E-913 - White
Toshino รางปลั๊กไฟกันไฟกระชาก 3 ช่อง 3 สวิตช์ 2.7 เมตร E-913 - White
269 บาท -55%
599 บาท
Toshino รางปลั๊กไฟกันไฟกระชาก 3 ช่อง 3 สวิตช์ 2.7 เมตร E-913 - White (White)
Toshino รางปลั๊กไฟกันไฟกระชาก 3 ช่อง 3 สวิตช์ 2.7 เมตร E-913 - White (White)
320 บาท -54%
690 บาท
Toshino รางปลั๊กไฟกันไฟกระชาก 5 ช่อง 5 สวิตช์ 2.7 เมตร E-915 (White)
Toshino รางปลั๊กไฟกันไฟกระชาก 5 ช่อง 5 สวิตช์ 2.7 เมตร E-915 (White)
349 บาท -30%
499 บาท
Toshino รางปลั๊กไฟกันไฟกระชาก 6 ช่อง 6 สวิตช์ 4.5 เมตร E-9165Y (White)
Toshino รางปลั๊กไฟกันไฟกระชาก 6 ช่อง 6 สวิตช์ 4.5 เมตร E-9165Y (White)
439 บาท -21%
559 บาท
Toshino รางปลั๊กไฟกันไฟกระชาก 6 ช่อง 4.5 เมตร 6 สวิตช์ รุ่น E-916T (White)
Toshino รางปลั๊กไฟกันไฟกระชาก 6 ช่อง 4.5 เมตร 6 สวิตช์ รุ่น E-916T (White)
429 บาท -64%
1190 บาท
Toshino รางปลั๊กไฟกันไฟกระชาก 6 ช่อง 4.5 เมตร 6 สวิตช์ รุ่น E-916T(White)
Toshino รางปลั๊กไฟกันไฟกระชาก 6 ช่อง 4.5 เมตร 6 สวิตช์ รุ่น E-916T(White)
425 บาท -0%
999 บาท
Toshino รางปลั๊กไฟป้องกันไฟกระชาก รุ่น E-916 6 ช่อง 6 สวิตช์ ยาว 2.7 เมตร (สีขาว)
Toshino รางปลั๊กไฟป้องกันไฟกระชาก รุ่น E-916 6 ช่อง 6 สวิตช์ ยาว 2.7 เมตร (สีขาว)
399 บาท -69%
1290 บาท
Toshino รางปลั๊กไฟป้องกันไฟกระชาก รุ่น E-914 4 ช่อง 4 สวิตช์ ยาว 2.7 เมตร (สีขาว)
Toshino รางปลั๊กไฟป้องกันไฟกระชาก รุ่น E-914 4 ช่อง 4 สวิตช์ ยาว 2.7 เมตร (สีขาว)
335 บาท -61%
850 บาท
Philips รางปลั๊กไฟกันไฟกระชาก 4 ช่อง 4 สวิตช์ สายยาว 2 เมตร
Philips รางปลั๊กไฟกันไฟกระชาก 4 ช่อง 4 สวิตช์ สายยาว 2 เมตร
510 บาท -7%
550 บาท
Philips รางปลั๊กไฟกันไฟกระชาก 5 ช่อง 5 สวิตช์ สายยาว 2 เมตร
Philips รางปลั๊กไฟกันไฟกระชาก 5 ช่อง 5 สวิตช์ สายยาว 2 เมตร
490 บาท -0%
640 บาท
Anitech H524 รางปลั๊กไฟ ป้องกันไฟกระชาก 4 ช่อง 2 USB 4 สวิตช์ 3 เมตร (สีขาว)
Anitech H524 รางปลั๊กไฟ ป้องกันไฟกระชาก 4 ช่อง 2 USB 4 สวิตช์ 3 เมตร (สีขาว)
379 บาท -23%
490 บาท
Electan ปลั๊กไฟ 6 ช่อง 5 เมตร - White
Electan ปลั๊กไฟ 6 ช่อง 5 เมตร - White
620 บาท