BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 4 ก้อน และ เครื่องชาร์จเร็ว แถมฟรี ถ่านชาร์จ AAA 1350 mAh 2 ก้อน x 2 ราคา340บาท

ข้อมูลสินค้า

ราคา : 529 บาท
ราคาปกติ : 1499 บาท
ส่วนลด : 65%
หมวดสินค้า : Battery Chargers
ยี่ห้อสินค้า : BTY
รหัสสินค้า : BT398ELAA5UU6FANTH-12580508
ร้านค้า : LAZADA.CO.TH
* ราคา ณ.วันที่ 2017-01-11 14:40:13

Product details of BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 4 ก้อน และ เครื่องชาร์จเร็ว แถมฟรี ถ่านชาร์จ AAA 1350 mAh 2 ก้อน x 2 ราคา340บาท

คุณสมบัติ
- ถ่านชาร์จ ขนาด AA ความจุ 3000 มิลลิแอมป์ 4 ก้อน
- ให้พลังมากกว่าถ่าน Alkaline
- ความสามารถในการชาร์จ 1000 ครั้ง
- เก็บพลังงานไว้ได้นาน แม้ไม่ใช้งาน Low Self Discharge(LSD)

ข้อควรระวัง
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งชุดเมื่อใช้งานครั้งต่อไป
- ควรชาร์จไฟให้เต็ม และใช้ให้หมดใน 2-3 ครั้งแรก
- ไม่ควรเก็บแบตเตอรีั่ไว้ในที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน
- ไม่ควรเก็บแบตเตอรี่รวมกับอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของโลหะ

ข้อมูลจำเพาะของ BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 4 ก้อน และ เครื่องชาร์จเร็ว แถมฟรี ถ่านชาร์จ AAA 1350 mAh 2 ก้อน x 2 ราคา340บาท

รายการสินค้าในกล่อง
  • BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 4 ก้อน และ เครื่องชาร์จเร็ว แถมฟรี ถ่านชาร์จ AAA 1350 mAh 2 ก้อน x 2 ราคา340บาท
คุณสมบัติทั่วไป
SKUBT398ELAA5UU6FANTH-12580508
Size (cm)15.00x10.00x8.00
Weight (kg)0.2
Warranty typeไม่มีการรับประกัน

BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 4 ก้อน และ เครื่องชาร์จเร็ว แถมฟรี ถ่านชาร์จ AAA 1350 mAh 2 ก้อน x 2 ราคา340บาท
BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 4 ก้อน และ เครื่องชาร์จเร็ว แถมฟรี ถ่านชาร์จ AAA 1350 mAh 2 ก้อน x 2 ราคา340บาท
518 บาท -65%
1499 บาท
BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 4 ก้อน และ เครื่องชาร์จเร็ว แถมฟรี ถ่านชาร์จ AAA 1350 mAh 4 ก้อน ราคา340บาท
BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 4 ก้อน และ เครื่องชาร์จเร็ว แถมฟรี ถ่านชาร์จ AAA 1350 mAh 4 ก้อน ราคา340บาท
501 บาท -61%
1299 บาท
BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 4 ก้อน และ เครื่องชาร์จเร็ว แถมฟรี ถ่านชาร์จ AAA 1350 mAh 4 ก้อน ราคา340บาท
BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 4 ก้อน และ เครื่องชาร์จเร็ว แถมฟรี ถ่านชาร์จ AAA 1350 mAh 4 ก้อน ราคา340บาท
512 บาท -61%
1299 บาท
BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 4 ก้อน และ เครื่องชาร์จเร็ว แถมฟรี ถ่านชาร์จ AAA 1350 mAh 2 ก้อน ราคา170บาท
BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 4 ก้อน และ เครื่องชาร์จเร็ว แถมฟรี ถ่านชาร์จ AAA 1350 mAh 2 ก้อน ราคา170บาท
508 บาท -61%
1299 บาท
BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 4 ก้อน และเครื่องชาร์จเร็ว แถมฟรี ถ่านชาร์จ AAA 1350 mAh 2 ก้อน x 2ราคา340บาท
BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 4 ก้อน และเครื่องชาร์จเร็ว แถมฟรี ถ่านชาร์จ AAA 1350 mAh 2 ก้อน x 2ราคา340บาท
550 บาท -0%
1499 บาท
BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 8 ก้อน และ เครื่องชาร์จเร็ว 8 ช่อง 1 เครื่อง แถมฟรี ถ่านชาร์จ AA 3000 mAh 4 ก้อน ราคา280บาท
BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 8 ก้อน และ เครื่องชาร์จเร็ว 8 ช่อง 1 เครื่อง แถมฟรี ถ่านชาร์จ AA 3000 mAh 4 ก้อน ราคา280บาท
1022 บาท -61%
2599 บาท
BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 4 ก้อน และ เครื่องชาร์จเร็ว แถมฟรี ถ่านชาร์จ AA 3000 mAh 4 ก้อน ราคา360บาท
BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 4 ก้อน และ เครื่องชาร์จเร็ว แถมฟรี ถ่านชาร์จ AA 3000 mAh 4 ก้อน ราคา360บาท
569 บาท -64%
1599 บาท
BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 4 ก้อน และ เครื่องชาร์จเร็ว แถมฟรี ถ่านชาร์จ AA 3000 mAh 4 ก้อน ราคา360บาท
BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 4 ก้อน และ เครื่องชาร์จเร็ว แถมฟรี ถ่านชาร์จ AA 3000 mAh 4 ก้อน ราคา360บาท
547 บาท -66%
1599 บาท
BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 4 ก้อน และ เครื่องชาร์จเร็ว แถมฟรี ถ่านชาร์จ AA 3000 mAh 2 ก้อน x 2 ราคา360บาท
BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AA 3000 mAh Ni-MH 4 ก้อน และ เครื่องชาร์จเร็ว แถมฟรี ถ่านชาร์จ AA 3000 mAh 2 ก้อน x 2 ราคา360บาท
547 บาท -66%
1599 บาท
BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AAA 1350 mAh Ni-MH 4 ก้อน และเครื่องชาร์จเร็ว 8 ช่อง 1 เครื่อง แถมฟรี ถ่านชาร์จ AAA 1350 mAh 4ก้อน ราคา260บาท
BTY ถ่านชาร์จ Rechargeable batteries AAA 1350 mAh Ni-MH 4 ก้อน และเครื่องชาร์จเร็ว 8 ช่อง 1 เครื่อง แถมฟรี ถ่านชาร์จ AAA 1350 mAh 4ก้อน ราคา260บาท
739 บาท -0%
1859 บาท
BTY ถ่านชาร์จ AAA 1350 mAh NIMH Rechargeable Battery 4 ก้อน แถมฟรี เครื่องชาร์จเร็ว
BTY ถ่านชาร์จ AAA 1350 mAh NIMH Rechargeable Battery 4 ก้อน แถมฟรี เครื่องชาร์จเร็ว
550 บาท -72%
1950 บาท
BTY ถ่านชาร์จ AAA 1350 mAh NIMH Rechargeable Battery 4 ก้อน แถมฟรี เครื่องชาร์จเร็ว
BTY ถ่านชาร์จ AAA 1350 mAh NIMH Rechargeable Battery 4 ก้อน แถมฟรี เครื่องชาร์จเร็ว
512 บาท -74%
1950 บาท