Natur Breast Milk Storage Bags 8 oz. เนเจอร์ ถุงเก็บน้ำนมแม่ 30 ถุง (3 ชุด)

Natur Breast Milk Storage Bags 8 oz. เนเจอร์ ถุงเก็บน้ำนมแม่ 30 ถุง (3 ชุด)

ข้อมูลสินค้า

ราคา : 259 บาท
ราคาปกติ : 467 บาท
ส่วนลด : 45%
หมวดสินค้า : Bottle-Feeding
ยี่ห้อสินค้า : Natur
รหัสสินค้า : NA794TBAXXI8ANTH-1621984
ร้านค้า : LAZADA.CO.TH
* ราคา ณ.วันที่ 2017-09-27 02:30:07

Product details of Natur Breast Milk Storage Bags 8 oz. เนเจอร์ ถุงเก็บน้ำนมแม่ 30 ถุง (3 ชุด)

Natur Breast Milk Storage Bags 8 oz. เนเจอร์ ถุงเก็บน้ำนมแม่ 30 ถุง (3 ชุด)
คุณสมบัติ
- ใช้บรรจุน้ำนมแม่แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อสำรองเก็บน้ำนมไว้ในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง
- ถุงเก็บน้ำนมแม่ได้ผ่านการสเตอริไลซ์ จึงไม่จำเป็นต้องล้างก่อนการใช้งาน
- หลังจากปั๊มนมเสร็จ ควรล้างมือให้สะอาด
- มีแถบสำหรับบันทึกชื่อ/วันที่/เวลา บนถุงแยกจากบริเวณบรรจุน้ำนม

ข้อมูลจำเพาะของ Natur Breast Milk Storage Bags 8 oz. เนเจอร์ ถุงเก็บน้ำนมแม่ 30 ถุง (3 ชุด)

รายการสินค้าในกล่อง
  • Natur Breast Milk Storage Bags 6 oz. เนเจอร์ ถุงเก็บน้ำนมแม่ 30 ถุง (3 ชุด)
คุณสมบัติทั่วไป
SKUNA794TBAXXI8ANTH-1621984
โมเดลEquemed group-1010395
Size (cm)15.00 x 5.00 x 15.00
Weight (kg)0.15
Warranty typeไม่มีการรับประกัน

Natur Breast Milk Storage Bags 6 oz. เนเจอร์ ถุงเก็บน้ำนมแม่ 30 ถุง (2 ชุด)
Natur Breast Milk Storage Bags 6 oz. เนเจอร์ ถุงเก็บน้ำนมแม่ 30 ถุง (2 ชุด)
229 บาท -32%
337 บาท
Natur Breast Milk Storage Bags 6 oz. เนเจอร์ ถุงเก็บน้ำนมแม่ 30 ถุง (3 ชุด)
Natur Breast Milk Storage Bags 6 oz. เนเจอร์ ถุงเก็บน้ำนมแม่ 30 ถุง (3 ชุด)
467 บาท
 
Natur Breast Milk Storage Bags 8 oz. เนเจอร์ ถุงเก็บน้ำนมแม่ 30 ถุง (6 ชุด)
Natur Breast Milk Storage Bags 8 oz. เนเจอร์ ถุงเก็บน้ำนมแม่ 30 ถุง (6 ชุด)
459 บาท -9%
505 บาท
Natur Breast Milk Storage Bags 8 oz. เนเจอร์ ถุงเก็บน้ำนมแม่ 30 ถุง (2 ชุด)
Natur Breast Milk Storage Bags 8 oz. เนเจอร์ ถุงเก็บน้ำนมแม่ 30 ถุง (2 ชุด)
199 บาท -41%
337 บาท
Natur Breast Milk Storage Bags 6 oz. เนเจอร์ ถุงเก็บน้ำนมแม่ 30 ถุง (3 ชุด)
Natur Breast Milk Storage Bags 6 oz. เนเจอร์ ถุงเก็บน้ำนมแม่ 30 ถุง (3 ชุด)
241 บาท -48%
460 บาท
Natur Disposable Breast Pads เนเจอร์ แผ่นซับน้ำนม 30 ชิ้น (1 ชุด)
Natur Disposable Breast Pads เนเจอร์ แผ่นซับน้ำนม 30 ชิ้น (1 ชุด)
246 บาท
 
ถุงเก็บน้ำนมแม่ ท๊อตเล่อร์ฟแฟมีลี่ Toddler Breast Milk Storage Bag (ขนาด 4oz./336 ใบ) 12 กล่อง 7สี 7ลาย
ถุงเก็บน้ำนมแม่ ท๊อตเล่อร์ฟแฟมีลี่ Toddler Breast Milk Storage Bag (ขนาด 4oz./336 ใบ) 12 กล่อง 7สี 7ลาย
1210 บาท -22%
1548 บาท
Natur ถุงเก็บน้ำนมแม่ บรรจุ 30 ถุง
Natur ถุงเก็บน้ำนมแม่ บรรจุ 30 ถุง
75 บาท -17%
90 บาท
Natur ถุงเก็บน้ำนมแม่ บรรจุ 50 ถุง
Natur ถุงเก็บน้ำนมแม่ บรรจุ 50 ถุง
145 บาท
 
Natur ถุงเก็บน้ำนมแม่ (50 ถุง) 1 แพ็ค
Natur ถุงเก็บน้ำนมแม่ (50 ถุง) 1 แพ็ค
179 บาท -19%
220 บาท
NATUR milk powder container เนเจอร์ กระปุกแบ่งนมผง 3ช่อง (1ช่อง บรรจุนมผงได้ 8 oz) (2 อัน)
NATUR milk powder container เนเจอร์ กระปุกแบ่งนมผง 3ช่อง (1ช่อง บรรจุนมผงได้ 8 oz) (2 อัน)
200 บาท -9%
220 บาท
Natur ถุงเก็บน้ำนมแม่ บรรจุ 30 ถุง ( white )
Natur ถุงเก็บน้ำนมแม่ บรรจุ 30 ถุง ( white )
159 บาท -11%
179 บาท